Komunikaty

Jesteś tu: » Strona startowa » Komunikaty

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

01.09.2017r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

20.09.2017r.

Spotkanie z rodzicami godz. 1630

a) omówienie zasad oceniania

b) omówienie planu działań wychowawczych;

c) wybory Rady Rodziców.

08.11.2017r.

Dzień otwarty (godz. 1630 – 18.30).

- osiągnięcia edukacyjne uczniów.

06.12.2017r.

Spotkanie z rodzicami godz. 1630

- osiągnięcia edukacyjne uczniów.

23.12.2017r.-01.01.2018r.

Zimowa przerwa świąteczna

10.01.2018r.

29.01.2018

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za I semestr.

Rada Pedagogiczna – podsumowanie I semestr.

31.01.2018r.

Spotkanie z rodzicami

- wyniki nauczania za I semestr godz. 1630.

13.01.2018r.

Bal karnawałowy

15.01 - 26.01.2018r.

Ferie zimowe.

po 20.01.2018 r.

Święto Babci i Dziadka

14.03.2018r.

 

Dzień otwarty (godz. 1630- 18.30).

- osiągnięcia edukacyjne uczniów.

20.03.2018r.

Szkolny Dzień Bezpieczeństwa

29.03-03.04.2018

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04.2018r.

19.04.2018r.

20.04.2018r.

Egzamin gimnazjalny – cz. humanistyczna

Egzamin gimnazjalny – cz. mat. – przyr.

Egzamin gimnazjalny – język obcy

16.05.2018r.

Dzień otwarty (godz. 1630- 18.30).

27.05.2018r.

IX Festyn Rodzinny ODWOŁANY

18.06.2018r.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna.

22.06.2018r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

 

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

5, 6, 7, 8 września 2017r.

18, 19, 20 kwietnia 2018 r.

2 maja 2018r. (po odpracowaniu 13 stycznia 2018r. - Bal Karnawałowy)

4 maja 2018 r. 1 grudnia 2017 r - przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej

1 czerwca 2018r. (po odpracowaniu 27 maja 2018r. Festyn Rodzinny)

  • Program Wychowawczy Szkoły

Status Wewnątrzszkolny System Oceniania oraz aktualny program wychowawczy dostępne są dla rodziców w bibliotece szkolnej i u dyrektora.